logo

Mbrojtja e mjedisit në fokus

AMP ka një numër projektesh specifike. Për më shumë informacion shikoni listën më poshtë:

lumenj Mbrojtja e tokës 

liqeni

Cilësia e ujit
Lajme

Këshilli i Ministrave miraton Raportin e Gjendjes së Mjedisit 2008

Raporti i fundit për Gjendjen e Mjedisit 2008 botuar nga AMP.
more...

Humbja e biodiversitetit dhe ndryshimi klimaterik: nevojë për përqasje me bazë ekosistemin

Karta e Sirakuzës dhe Konferenca e Athinës nënvizojnë vullnetin e fortë politik për të ndërmarrë veprime. 6/5/09
more...

Evropa duhet të përqafojë vlerën e vërtetë të biodiversitetit

Evropa spastron pyjet, punon fushat, kullon ligatinat dhe ndërton qytete dhe rrugë, shpesh herë në kurriz të ekosistemeve natyrore. 27/4/09
more...

Uji që ne ‘hamë’ – taksa e rëndë e bujqësisë me vaditje

Bujqësia ngarkon një barrë që rëndohet në burimet ujore të Evropës, duke kërcënuar me mungesë të ujit dhe dëmtim të ekosistemeve. 17/4/09
more...

generic viagra